YÖNETMELİKLER

1 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans,Lisans-Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2- Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

3 -Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

4 - Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek Okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

5 - 5806 Sayılı Af Yasası Uygulama Esasları Yönetmeliği

6 - Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği


 YÖNERGELER / UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 1 - Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yatay Geçiş Yönergesi

 2 - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

 3 - Önlisans, Lisans Öğrencilerinin Başarı Notlarının Hesaplanmasını Düzenleyen Yönerge

 4 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

 5.  Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi

 6 - Öğrenci Kayıt İşlemleri Uygulama Usul ve Esasları

 7 - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

 8- Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

 9- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Staj Yönergesi

10- Erasmus Personel-Öğrenci Değişimi Yönergesi

11- İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

12- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu

13- Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİLİS TÖMER) Yönergesi
  14- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

15-  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

16- Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi 

17- Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 

 

Son Güncelleme: 2023-06-21 10:33:29
                              

Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024