YÖNETMELİKLER

1 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans,Lisans-Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2-Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

3 - Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik.

4 - Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek Okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik.

5 - 5806 Sayılı Af Yasası Uygulama Esasları Yönetmeliği.

6 - Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği.

 

YÖNERGELER / UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 1 - Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yatay Geçiş Yönergesi.

 2 - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi.

 3 - Önlisans, Lisans Öğrencilerinin Başarı Notlarının Hesaplanmasını Düzenleyen Yönerge.

 4 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi.

 5.  Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi

 6 - Öğrenci Kayıt İşlemleri Uygulama Usul ve Esasları.

 7 - Diploma ve Diploma Eki Yönergesi.  

 8- Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

 9- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Staj Yönergesi

10- Erasmus Personel-Öğrenci Değişimi Yönergesi

11- İlahiyat Fakültesi Hazırlık Yönergesi

12- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu

13- Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİLİS TÖMER) Yönergesi
  14- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

15-  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

16- Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi 

 

 

Son Güncelleme: 2019-12-10 16:43:52
                              

Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020