7143 SAYILI AF KANUNU DUYURUSU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

7143 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF DUYURUSU


18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Maddede;

 

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. “ denilmektedir.

Söz konusu madde kapsamında; Üniversitemizden ilişiği kesilen ve Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin (Kanun metninde belirtilenler hariç)

 

18 Eylül 2018


tarihi mesai bitimine kadar  aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri halinde 7143 Sayılı Af Kanunundan yararlanabileceklerdir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu  

2. Savcılık Sabıka Kaydı (e devlet üzerinden alınabilir)

3. İlk Defa Kayıt Yaptıracaklardan Yerleşme Sonuç Belgesi

4. Bir adet vesikalık fotoğraf (Güncel)

 

Not:  Evlilik,  mahkeme kararı vb. nedenlerle kimlik bilgilerinizde değişiklik olmuş ise, başvuru formuna bilgilerinizi önceki hali ile yazınız ve değişikliğe ilişkin belge fotokopilerini ekleyiniz. 


Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.


7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için TIKLAYINIZ. 

                              

Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019