6569 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU

 

6569 SAYILI KANUNUN 32. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 68. MADDESİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE!

 

“6569 sayılı 19.11.2014 tarihinde kabul edilen “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1- Sözkonusu Kanunun 32. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 68. maddesi gereği;

    a) 10 Şubat 2015 tarihi mesai sonuna kadar ilgili birimlere (Fakülte / Enstitü / Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu) başvuranların şartları ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek durumları bu dönemde eğitim-öğretim için uygun olanlar katkı payı/öğrenim ücreti, kesin kayıt belgeleri vb yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla kayıtları yapılarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitim-öğretime başlatılabilecektir.

     b) Başvurularını kanunda belirtilen 5 (beş) aylık başvuru süresi içerisinde (26 Nisan 2015 tarihine kadar) yapanlar ise belirlenecek esaslar çerçevesinde öğrenimlerine 2015-2016 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında başlatılabilecektir.

2- Terör suçundan hüküm giyenler bu kanundan yararlanamayacaklardır.

3- Başvurular, ilgili Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına, aşağıdaki linkte verilen formattaki başvuru dilekçesi ile bizzat, noter vekaleti veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. E-posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Af Başvuru Dilekçesi için TIKLAYINIZ.


6569 Sayılı Kanun Kapsamında Yatay Geçiş Esasları için TIKLAYINIZ.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlgili Kanun Kapsamında Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler


1- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

2- Diplomanın aslı

3- Sınav sonuç belgesi (Programı kazanıp kayıt yaptırmayanlar için)

4- Askerlik durum belgesi (TC Uyruklu Erkek Adaylar İçin, Terhis Belgesi veya Muaf Olduklarına Dair Belge, askerliğini henüz yapmamış olanlar ders kayıtlarına kadar askerlik durum belgelerini getirmeleri gerekmektedir.)

                              

Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018